Hobby

Sjøbergs har konstruert arbeidsbenker i mer enn 60 år, med brukeren i fokus.

Begrepet "Hobby" henspiller på at dette er en benk for hjem og hobby brukeren.

Kvaliteten er i fokus, så dett er på ingen måte et nedgradert produkt.