MPL 176 S-I T400
Varenr.
LV556/18
Pris
kr 400 000,00
MPL 66 T230 Automatikk (FPT) åpen ramme

66/60 kVA maks/kont Trefase 230V

Varenr.
0066-IA230
Pris
kr 200 500,00
MPL 66 T230V Manuell betjening (FPT) åpen ramme

66/60 kVA maks/kont trefase 230V.

Varenr.
0066-I230
Pris
kr 200 000,00
MPL 176 IA T230V Manuell
176 / 160 kVA maks/kont
Varenr.
17600207-17
MPL 132 IA T230V Maunell
132/120 kVA maks/kont.(ill.bilde)
Varenr.
13200207-17
Pris
kr 228 475,00
MPL 110 IA T230V Manuell
110/100 kVA Maks/kont (ill bilde)
Varenr.
00207-17
Pris
kr 210 425,00
MPL 110 SI T230-Comap styrings panel - 230 Liter tank

110/100 kVA maks/kont

Varenr.
1312.110S230
Pris
kr 303 250,00
MPL 176 S T230

176/160 kVA maks/kont

Varenr.
1314.176S230
Pris
kr 345 562,50
MPL 176 A T400
176 / 160 kVA maks/kont
Varenr.
MPL176A-FPT
Pris
kr 255 000,00
MPL 143 A -T400

143 / 130 kVA maks / kont.

Varenr.
1311.143A400-FPT
MPL 187 A T400
170 / 187 kVA kont./maks effekt trefase 400V/50 Hz
Varenr.
MPL187A-FPT
Pris
kr 261 250,00
MPL 83 A-T230
83.0/75.0 kVA maks/kont
Varenr.
MPL83A-FPT
Pris
kr 202 500,00
MPL 132 S T400
132 / 120 kVA maks / kont. Trefase 400V
Varenr.
MPL132S-FPT
Pris
kr 267 150,00
MPL 143 S T400
143 / 130 kVA maks / kont. Trefase 400
Varenr.
MPL143S-FPT
Pris
kr 278 425,00
MPL 176 S T400
176/160 kVA makmaks/kont 400V
Varenr.
MPL176S-FPT
Pris
kr 324 650,00
MPL 187 S T400
178 /170 kVA maks / kont. Effekt trefase 400V/50Hz
Varenr.
MPL187S-FPT
Pris
kr 336 500,00
MPL 220  S T400
220 / 200 kVA maks / kont. Trefase 400V
Varenr.
MPL220S-FPT
Pris
kr 397 500,00
MPL 303  S T400
303 / 275 kVA maks /kont. Trefase 400V
Varenr.
MPL303S-FPT
Pris
kr 553 625,00
MPL 330  S T400
330 /300 kVA maks/kont trefase 400V
Varenr.
MPL330S-FPT
Pris
kr 614 750,00
MPL 440 S T400
440/400 kVA maks/kont Trefase 400V
Varenr.
MPL440S-FPT
Pris
kr 741 250,00
MPL 385 S T400
385 / 350 kVA maks/kont. Trefase 400V
Varenr.
MPL385S-FPT
Pris
kr 660 000,00
MPL 550 S-T400
550.0/500.0 kVA maks/kont
Varenr.
MPL550S-FPT
Pris
kr 862 500,00